MEZINÁRODNÍ SPEDICE A SPEDIČNÍ SLUŽBY

MEZINÁRODNÍ SPEDICE A SPEDIČNÍ SLUŽBY

Jako nezbytný doplněk našich služeb při zajišťování mezinárodní a vnitrostátní dopravy Vám nabízíme i naše služby v oblasti spedice. Tuto oblast můžeme rozdělit na zprostředkování silniční nákladní dopravy, přepravy nadrozměrných nákladů, letecké dopravy a námořní dopravy.

V oblasti nákladní silniční dopravy a přepravy nadrozměrných nákladů spolupracujeme s několika prověřenými dopravci z různých oblastí České republiky. U těchto smluvních dopravců je průběžně sledována a vyhodnocována jejich spolehlivost při provádění objednaných přeprav. Na kvalitu prováděné přepravy jsou kladeny naprosto stejné požadavky, jako by přepravu prováděli naše vozy a řidiči.

Při zajišťování letecké a námořní dopravy se již několik let můžeme plně spolehnout na partnerství se silnou nadnárodní společností s pobočkami na všech světových kontinentech.

Jsme držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a 14001:2005