PŘEPRAVA CHLAZENÉHO A MRAŽENÉHO ZBOŽÍ

FRIGO - PŘEPRAVA CHLAZENÉHO A MRAŽENÉHO ZBOŽÍ

Přepravu chlazeného a mraženého – frigo, kdy je nutno zboží při přepravě udržovat pod stále kontrolovanou teplotou pro Vás zajistíme jak vlastními vozy tak i spedičně za pomoci smluvních partnerů disponujících potřebnou technikou.

Přepravy zboží snadno podléhající zkáze lze rozdělit na přepravu mraženého zboží a přepravu chlazeného zboží . U přeprav hluboce zmraženého zboží se udržuje teplota pod -20°C u přeprav chlazeného zboží pak dle charakteru dopravovaného zboží a dispozic od zákazníka. U některých druhů zboží, například u barev, nesmí naopak během přepravy teplota klesnout pod určitou teplotu a jedná se tedy o přepravy pod kontrolovanou teplotou .

Návěsy určené k přepravě chlazeného a mraženého zboží jsou standardně vybaveny sběrnými koši, které slouží k uskladnění palet na výměnu.

Jsme držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a 14001:2005