Preisliste

Cenu za provedení autodopravy Vám stanovíme individuálně na základě Vaší poptávky s ohledem na to, zda se jedná o přepravu konvenčního zboží silniční nákladní přepravou, nebezpečného zboží ADR, frigo přepravu mraženého nebo chlazeného zbožínámořní či leteckou přepravu. Dalšími faktory při stanovení ceny přepravy je i to, jestli se jedná o přepravu mezinárodní nebo vnitrostátní, s využitím celé ložné plochy nebo formou dokládky.

Dříve se často stanovovala cena silniční dopravy za ujetý kilometr. Dnes preferujeme nabídnutí all in ceny za provedení přepravy z bodu A do bodu B. V této ceně za dopravu jsou již, kromě nákladů spojených s provozem vozidla, započteny též veškeré poplatky za použití silnic, dálnic, mostů atp. a to jak v ČR, tak i zahraničí. Dále je v ceně zahrnuto pojištění zboží dle CMR proti ztrátě a poškození během přepravy. Cenu za dopravu Vám tedy nabídneme jako konečnou bez dalších dodatečných fakturací různých poplatků spojených se zajištěním přepravy. Obzvláště u přeprav formou dokládky je ke stanovení ceny a posléze uskutečnění přepravy velmi důležitá specifikace rozměrů a váhy zboží. Ne každé zboží lze kombinovat s jiným na jedné ložné ploše a proto je u těchto přeprav důležité mít dopředu též informaci o povaze (druhu) zboží. Cenu za dopravu Vám můžeme nabídnout též včetně dlouhodobého či krátkodobého využití našeho skladu.

K projednání specifik Vašich přepravních případů, tak aby naše cenová nabídka byla ucelená a co nejvíce korespondovala s Vašimi potřebami, je možné domluvit v předem dohodnutém termínu, návštěvu vedoucího obchodu naší firmy.

Chcete poptat naše služby?