Úvodní Služby Přeprava nebezpečného zboží dle ADR

Přeprava nebezpečného zboží dle ADR

Kompletní vozový park naší firmy určený k nákladní dopravě je vybaven pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. Taktéž všichni řidiči prošli úspěšně školením ADR a ve firmě je vyškolený bezpečnostní poradce pro ADR přepravy.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí neboli dohoda ADR má současné době 39 členských států. Nebezpečné věci jsou látky a předměty , pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo ohroženo životní prostředí.

Dopravce je povinen dle dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí zejména:

  • použít pouze vozidla způsobilá k přepravě ADR zboží
  • zabezpečit, aby přepravu s ADR zbožím prováděli pouze vyškolení řidiči
  • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR
  • zajistit, aby řidič zkontroloval, zda od odesilatele obdržel všechny potřebné dokumenty a průvodní doklady ke zboží a měl ve vozidle povinnou výbavu ADR a hasící přístroje

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR jsou tyto:

Třída 1

Výbušné látky a předměty

Třída 2

Plyny

Třída 3

Hořlavé kapaliny

Třída 4.1

Hořlavé tuhé látky

Třída 4.2

Samozápalné látky

Třída 4.3

Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

Třída 5.1

Látky podporující hoření

Třída 5.2

Organické peroxidy

Třída 6.1

Jedovaté látky

Třída 6.2

Infekční látky

Třída 7

Radioaktivní látky

Třída 8

Žíravé látky

Třída 9

Jiné nebezpečné látky a předměty

V příručce k dohodě ADR je přesný popis toho kdy, v jakém množství a za jakých podmínek lze přepravovat nebezpečné věci. Řidič, pokud přepravuje nebezpečné věci dle ADR obdrží na nakládce ADR písemné pokyny pro řidiče (po případ nehody), kde je přesně popsáno, jak se má v takové situaci zachovat.

RYCHLÝ KONTAKT

Alset, spol. s r.o.,skype
Otradovická 727, 142 00 Praha 4,
IČ/DIČ: 00571083, CZ00571083
tel: +420 244 403 580
e-mail: alset@alset.cz

> zobrazit další kontakty

Hlavní odkazy

Proč zvolit dopravu s Alset spol. s r.o.?

- česká rodinná firma bez cizího kapitálu
- od roku 1990 jsme na evropském trhu
- rozsáhlý vozový park vlastních vozů
- spolupráce s dalšími desítkami spolehlivých dopravců
- nadstandardní pojištění zásilek proti krádeži
- garance přistavení vozu na nakládku do 24h od objednání


© Všechna práva vyhrazena Alset spol. s r.o. - mezinárodní a vnistrostátní doprava

tvorba úspěšných webových stránek